เนเธอร์แลนด์ก็มีกฏหมายทำแท้งเหมือนกัน

การทำแท้งในเนเธอร์แลนด์ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1984 ทำให้การทำแท้งเป็นไปตามความต้องการจนถึงสัปดาห์ที่ยี่สิบเอ็ด [1]การทำแท้งด้วยเหตุผลทางการแพทย์สามารถทำได้จนถึง 24 สัปดาห์ [1]มีระยะเวลารอคอยห้าวันสำหรับการทำแท้ง

การทำแท้งถือว่าผิดกฎหมายภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของปี 1886 ความเชื่อมั่นล้วน แต่ถูกกีดกันอย่างไรก็ตามตามข้อกำหนดที่ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งการทำแท้ง การกระทำทางศีลธรรมปี 1911 ปิดช่องโหว่นี้และห้ามการทำแท้งอย่างเคร่งครัดทั้งหมดยกเว้นการกระทำเพื่อช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์

ถูกต้องตามกฎหมายมาถึงแถวหน้าของการอภิปรายสาธารณะในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงปี 1970 เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกอื่น ๆ อีกมากมายเปิดเสรีกฎหมายของพวกเขา อย่างไรก็ตามStaten-Generaalไม่สามารถบรรลุฉันทามติระหว่างผู้ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ที่ยินยอมให้ทำแท้งและผู้ที่นิยมใช้มาตรการประนีประนอม กฎหมายการทำแท้งที่ขัดแย้งถูกส่งผ่านในปี 1981 ด้วยคะแนนเสียงสวิงเดี่ยว: 76 โปรและ 74 ต่อต่อต้านในสภาผู้แทนราษฎรและ 38 โปรและ 37 กับวุฒิสภาใน กฎหมายออกจากการทำแท้งอาชญากรรมเว้นแต่จะดำเนินการที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ออกใบรับรองการทำแท้งอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และผู้หญิงที่ขอทำแท้งประกาศว่าเธอคิดว่าเป็นเรื่องฉุกเฉิน กฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1984

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลดัตช์ทั่วไปมากกว่า 100 แห่งที่ได้รับการรับรองให้ทำแท้งและมีคลินิกทำแท้ง 17 แห่ง การทำแท้งมากกว่า 90% เกิดขึ้นในคลินิกเฉพาะทาง

ในประเทศเนเธอร์แลนด์การทำแท้งที่ดำเนินการโดยคลินิกที่ได้รับการรับรองหรือโรงพยาบาลนั้นได้รับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดใด ๆ ระหว่างความคิดและความมีชีวิตภายใต้ระยะเวลารอห้าวัน หลังจากไตรมาสแรกขั้นตอนจะเข้มงวดขึ้นเนื่องจากแพทย์สองคนต้องยินยอมให้รักษา ในทางปฏิบัติการทำแท้งจะดำเนินไปจนถึงประมาณ 24 สัปดาห์ในการตั้งครรภ์แม้ว่าข้อ จำกัด นี้เป็นหัวข้อของการสนทนาอย่างต่อเนื่องในหมู่แพทย์ในเนเธอร์แลนด์เนื่องจากเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์เมื่อเร็ว ๆ นี้บางครั้งทารกในครรภ์สามารถพิจารณาได้ จากการถกเถียงครั้งนี้การทำแท้งทำได้ไม่บ่อยนักหลังจากตั้งครรภ์ได้ 22 สัปดาห์ การทำแท้งจะต้องดำเนินการในโรงพยาบาล

จำนวนการทำแท้งค่อนข้างคงที่ในศตวรรษที่ 21 ประมาณ 28,000 ต่อปี [2] [3]ตั้งแต่ปี 2010 อัตราการทำแท้ง 9.7 การทำแท้งต่อผู้หญิง 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 15–44 ปี