การห้ามใช้ยาทำแท้งในบ้านอย่างปลอดภัยจะทำให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นอยู่ในภาวะวิกฤต

รัฐบาลไทยกำลังปรึกษาประชาชนว่าควรยกเลิกกฎชั่วคราวที่อนุญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดในบ้านของตนเองด้วยการใช้ยาสองเม็ดหรือไม่ กฎดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อลดความจำเป็นในการนัดหมายแบบตัวต่อตัวเนื่องจาก COVID-19 แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงยาเหล่านี้เพื่อใช้ที่บ้านเพื่อทำแท้งด้วยยาในระยะเริ่มแรก วิธีการยุตินี้ปลอดภัยและช่วยให้ผู้หญิงสามารถจัดการอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างเป็นส่วนตัวและด้วยความเคารพ
แม้จะมีข้อกังวลจากผู้รณรงค์ต่อต้านทางเลือกว่าการอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งก่อนกำหนดที่บ้านจะนำไปสู่การใช้ยาในทางที่ผิด แต่หลักฐานจนถึงตอนนี้ยังไม่สนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านั้น

มีรายงานผู้ป่วยจำนวนเล็กน้อยในสื่อเกี่ยวกับผู้หญิงที่เข้าถึงยาจากผู้ให้บริการทำแท้งเช่น British Pregnancy Advisory Service และ MSI Reproductive Choices เมื่อตั้งครรภ์เกิน 10 สัปดาห์ รวมถึงกรณีรายงานของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์เมื่อเธอทานยา

ในประเทศไทยเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะยุติการตั้งครรภ์เมื่อใดก็ได้เว้นแต่การทำแท้งจะดำเนินการโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียน สถานการณ์เดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ถึง 24 สัปดาห์คือหากมีการคุกคามอย่างรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้หญิงหรือเนื่องจากความผิดปกติของทารกในครรภ์

กฎหมายชั่วคราวอนุญาตให้ส่งยาทำแท้ง – ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลไปที่บ้านของผู้หญิงหลังจากการปรึกษาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากผู้หญิงจงใจทำให้ผู้ให้บริการทำแท้งเข้าใจผิดเกี่ยวกับระยะตั้งครรภ์ของการตั้งครรภ์เพื่อขอรับยาในทางทฤษฎีเธออาจถูกจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากกฎหมายของรัฐวิกตอเรียยังคงมีผลบังคับใช้