การทดสอบการตั้งครรภ์จะแม่นยำหลังจากทำแท้งเมื่อใด

ไม่นานหลังจากการทำแท้ง การทดสอบการตั้งครรภ์อาจให้ผลลัพธ์ที่เป็นเท็จ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายยังคงมีระดับฮอร์โมนมนุษย์ chorionic gonadotropin (hCG) ที่มีนัยสำคัญ

แม้ว่าระดับเอชซีจีมักจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังการทำแท้ง แต่ก็อาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะกลับสู่การตรวจวัดพื้นฐาน

โดยปกติ การทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านจะแสดงผลเป็นลบที่แม่นยำ 3 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์

หากการทดสอบการตั้งครรภ์แสดงผลเป็นบวกหลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์ อาจแสดงว่ามีการตั้งครรภ์ใหม่ ให้ไปพบแพทย์ที่สามารถตรวจเลือดหรืออัลตราซาวนด์ได้